Strategia redukcji cytotoksyczności i uzyskania skuteczności estetycznej po 15 minutach wybielania zębów w gabinecie

 1. 6Ocenić in vitro skuteczność estetyczną i cytotoksyczność żelu wybielającego zawierającego 35% nadtlenek wodoru (BG-35% H 2 O 2 ) stosowanego w różnych odstępach czasu na szkliwie pokrytym lub nie polimerycznym .
 2.  Rusztowania z nanowłókna ( NSc ) i katalizator podkładowy (PrCa) zostały użyte do pokrycia bydlęcych krążków szkliwa/zębiny przed nałożeniem BG-35% H 2 O 2 , zgodnie z następującymi grupami: G1-kontrola ujemna (NC, bez leczenia ); G2, G3 i G4-BG-35% H 2 O 2  aplikowane przez 3 × 15, 2 × 15 i 15 min; G5, G6 i G7-BG-35% H 2 O 2  nałożone na szkliwo pokryte NSc i PrCa 3 × 15; 2 × 15 i 15 min. Pożywkę hodowlaną ze składnikami żelu dyfundowanego przez krążki nakładano na komórki MDPC-23, które oceniano pod względem żywotności (VB), integralności błony (IM) i stresu oksydacyjnego (OxS). Ilość H 2 OAnalizowano również skuteczność rozproszoną i estetyczną (ΔE/ ΔWI ) tkanek zęba (ANOVA/Tukey; p < 0,05). Jedynie G7 był podobny do G1 pod względem VB (p > 0,05).
 3. Najniższa wartość dyfuzji H 2 O 2 wystąpiła w G4 i G7, gdzie komórki wykazywały najmniejszą wartość OxS niż G2 (p < 0,05). Pomimo tego, że G5 wykazywał największy ΔE w pozostałych grupach (p < 0,05), skuteczność estetyczna obserwowana w G7 była zbliżona do G2 (p > 0,05). ΔWI wskazało na większy efekt wybielania w grupach G5, G6 i G7 (p < 0,05).
 4. Pokrycie szkliwa zębowego biomateriałami polimerowymi skróciło czas i skróciło cytotoksyczność BG-35%H 2 O 2.
 5.  Pokrycie szkliwa zębowego biomateriałami polimerowymi umożliwia bezpieczniejszą i szybszą aplikację BG-35%H 2 O 2  .

Ryboflawina jako obiecujący środek przeciwdrobnoustrojowy? Przegląd z wielu perspektyw.

Ryboflawina, bardziej znana jako witamina B2, wchodzi w skład składnika kompleksu witamin B. Ryboflawina składająca się z dwóch ważnych kofaktorów, mononukleotydu flawiny (FMN) i dinukleotydu flawinoadeninowego (FAD), które biorą udział w wielu procesach oksydacyjno-redukcyjnych i metabolizmie energetycznym.

Oprócz utrzymania zdrowia ludzkiego, różne źródła donoszą, że ryboflawina może hamować lub dezaktywować wzrost różnych patogenów, w tym bakterii, wirusów, grzybów i pasożytów, podkreślając możliwą rolę ryboflawiny jako środka przeciwdrobnoustrojowego.

Co więcej, ryboflawina i flawiny mogą wytwarzać reaktywne formy tlenu (ROS) po wystawieniu na działanie światła, wywołując uszkodzenia oksydacyjne w komórkach i tkankach, a zatem są doskonałymi naturalnymi fotosensybilizatorami.

Kilka badań zilustrowało skuteczność terapeutyczną fotoaktywowanej ryboflawiny przeciwko infekcjom szpitalnym i infekcjom bakteryjnym opornym na wiele leków, a także infekcjom biofilmu związanego z drobnoustrojami, ujawniając potencjalną rolę ryboflawiny jako obiecującego kandydata przeciwdrobnoustrojowego, który może służyć jako jedna z alternatyw w zwalczaniu globalny kryzys pojawienia się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe obserwowany u różnych drobnoustrojów chorobotwórczych.

Ryboflawina może również brać udział w modulowaniu odpowiedzi immunologicznych gospodarza, co może zwiększać usuwanie patogenów z komórek gospodarza i zwiększać obronę gospodarza przed infekcjami drobnoustrojowymi. Zatem podwójne działanie ryboflawiny zarówno na patogeny, jak i odporność gospodarza, odzwierciedlone przez jej silne działanie bakteriobójcze i łagodzenie stanu zapalnego w komórkach gospodarza, dodatkowo sugeruje, że ryboflawina może być potencjalnym kandydatem do interwencji terapeutycznej w rozwiązywaniu infekcji drobnoustrojowych.

W związku z tym niniejszy przegląd miał na celu dostarczenie pewnych informacji na temat obiecującej roli ryboflawiny jako kandydata na środek przeciwdrobnoustrojowy, a także immunomodulatora gospodarza z perspektywy wielu perspektyw, a także omówienie zastosowania i wyzwań związanych ze stosowaniem ryboflawiny w terapii fotodynamicznej przeciwko różnym patogenom i zakażenia bakteryjne związane z biofilmem.

 

Przygotowanie, właściwości i zastosowanie fluorescencyjnych kropek węglowych na bazie lignocelulozy.

Kropki węglowe (CD) to stosunkowo nowy rodzaj fluorescencyjnego materiału węglowego o doskonałej wydajności i szerokim zastosowaniu. Jako najłatwiej dostępny i szeroko rozpowszechniony zasób biomasy, lignoceluloza jest odnawialnym biozasobem o dużym potencjale . Badania nad przygotowaniem płyt CD z lignocelulozą (LC-CD) stały się przedmiotem zainteresowania wielu badaczy. W porównaniu z innymi źródłami węgla, lignoceluloza jest tania, bogata w różnorodność strukturalną, wykazuje doskonałą biokompatybilność [1]  , a struktury płyt CD przygotowanych z ligniny, celulozy i hemicelulozy są podobne.

W niniejszym przeglądzie podsumowano postęp w badaniach nad przygotowaniem płyt CD z lignocelulozy w ostatnich latach oraz dokonano przeglądu tradycyjnych i nowych metod przygotowania, właściwości fizycznych i chemicznych, właściwości optycznych oraz zastosowań płyt LC-CD, zapewniając wskazówki dotyczące tworzenia i ulepszania płyt LC-CD. Ponadto podkreślono również wyzwania związane z syntezą LC-CD, w tym interakcję różnych składników lignocelulozowych na tworzenie LC-CD oraz mechanizm zarodkowania i wzrostu LC-CD; na tej podstawie zbadano aktualne trendy i możliwości płyt LC-CD i przedstawiono pewne metody badawcze dla przyszłych badań.

Ocena odpowiedzi pojemnościowej w ogniwach słonecznych metalohalogenkowych z perowskitu.

Ogniwa słoneczne z perowskitu (PSC) składają się z wieloaspektowej architektury urządzenia i obejmują złożoną ekstrakcję ładunku (zarówno elektronicznego, jak i jonowego), co sprawia, że ​​zadanie to wymaga odblokowania źródła różnych procesów fizycznych zachodzących w PSC.

Pojemność w PSC zależy od kilku zewnętrznych zakłóceń, w tym częstotliwości, oświetlenia, temperatury, zastosowanego obciążenia i, co ważne, od modyfikacji interfejsu perowskitów/styk selektywny ładunek. Prawdopodobnie różne funkcje, w tym interfejs międzyfazowy i masowy; jonowy i elektroniczny transport ładunków w PSC zachodzi w różnych skalach czasowych.

Spektroskopia pojemnościowa jest dominującą techniką odkrywania różnych zjawisk fizycznych, które występują w PSC w różnych skalach czasowych. Głębsza wiedza na temat odpowiedzi pojemnościowej PSC jest niezbędna do zrozumienia kinetyki nośników ładunku i odblokowania fizyki urządzenia. Praca ta zwraca uwagę na pojemnościową odpowiedź PSC i jej zastosowanie do odblokowania fizyki urządzenia, która jest niezbędna do dalszej optymalizacji i poprawy wydajności urządzenia.

Wgląd w degradację mikrobiologiczną benzo[a]pirenu: obecny stan i postęp w badaniach.

Benzo[a]piren (BaP) to policykliczny węglowodór aromatyczny o dużej masie cząsteczkowej, powstający w wyniku niepełnego spalania substancji organicznych. Z biegiem lat uwalnianie BaP w atmosferze gwałtownie wzrosło, zagrażając ludzkiemu życiu. BaP może tworzyć wiązania z DNA, co prowadzi do tworzenia adduktów DNA, powodując raka.

Dlatego rozwiązanie problemu jego usunięcia ze środowiska jest dość istotne, chociaż wymaga bardzo uciążliwego i żmudnego procesu ze względu na jego oporny charakter.

Aby rozwiązać te problemy, podjęto wiele wysiłków, aby opracować fizyczne i chemiczne technologie degradacji BaP, które nie były ani opłacalne, ani przyjazne dla środowiska. Z drugiej strony, degradacja BaP przez drobnoustroje zyskała wiele uwagi ze względu na dodatkową zaletę wysokiego poziomu różnorodności drobnoustrojów, która zapewnia ogromny potencjał degradacji substancji bez naruszania zrównoważenia środowiskowego.

 

Titanium Cup Tip, 250 ml

0-120-0019 Biologics 250 ml 1377 EUR

Microtube Tray, 8 Position (for 250 ml Cup Tip)

0-120-0021 Biologics each 113 EUR

Continuous Flow Chamber

0-120-0026 Biologics each 774 EUR

Interface Washers 1.5” Diameter, 5/Pkg

0-120-003 Biologics 1.5'' Diameter 31 EUR

13 mm Diameter Solid Titanium Extender Tip

0-120-0032 Biologics 13 mm 301 EUR

13 mm Diameter Tapped Titanium Extender Tip

0-120-0033 Biologics 13 mm 362 EUR

19 mm Diameter Solid Titanium Extender Tip

0-120-0034 Biologics 19 mm 315 EUR

19 mm Diameter Tapped Titanium Extender Tip

0-120-0035 Biologics 19 mm 375 EUR

25 mm Diameter Solid Titanium Extender Tip

0-120-0036 Biologics 25 mm 328 EUR

25 mm Diameter Tapped Titanium Extender Tip

0-120-0037 Biologics 25 mm 389 EUR

KoldPod, 1.5ml Micro Tube

0-120-0038 Biologics 1.5 ml 152 EUR

KoldPod, 15ml Conical Tube

0-120-0039 Biologics 15 ml 275 EUR

KoldPod, 50ml Conical Tube

0-120-0040 Biologics 50 ml 290 EUR

Model 150 V/T Ultrasonic Homogenizer

0-121-0002 Biologics 210-240V/50-60Hz 2920 EUR

Model 300 V/T Ultrasonic Homogenizer

0-122-0002 Biologics 210-240V/50-60Hz 3520 EUR

SONABOZ Sound Abating Chamber

0-125-0001 Biologics each 1020 EUR

Model 3000 Ultrasonic Homogenizer

0-127-0002 Biologics 210-240V/50-60Hz 4120 EUR

Model 3000MP Ultrasonic Homogenizer

0-128-0002 Biologics 210-240V/50-60Hz 4720 EUR

OMNICON® Zone Reader, 210-240V/50-60Hz

0-131-0002 Biologics 210-240V/50-60Hz 35200 EUR

OMNI-Noculator Peni Cylinder Filler, 210-240V/50-60Hz

0-134-0002 Biologics 210-240V/50-60Hz 32200 EUR

Peni Cylinder Dispenser with Manual Hopper

0-144-0002 Biologics each 5406 EUR

Peni Cylinder Dispenser with Motorized Hopper, 100-240V/50-60Hz

0-144-0003 Biologics 100-240V/50-60Hz 6254 EUR

Stainless Steel Peni Cylinder with Flat Face

0-144-0005 Biologics 6mm I.D. x 8mm O.D. x 10mm Long 399 EUR

Stainless Steel Peni Cylinder with Chamfered Face

0-144-0006 Biologics 6mm I.D. x 8mm O.D. x 10mm Long 412 EUR

Custom development of ELISAs for other species or antibody isotypes not listed in the catalog. Custom testing of samples for IgG/IgM/IgA or total (IgG+IgM+IgA)

000-CUS Alpha Diagnostics Custom 602 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®405S, 500 ug

00002 Biotium 1UG 527 EUR

Alpha-bungarotoxin, CF405s

00002 Cusabio 500uG 594 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®405S, 500 ug

00002-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®405S 100ug

00002-100ug Biotium 100uG 132 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®680R, 500 ug

9-00003 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®680R, 500 ug

00003-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®680R 100ug

9-00003 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®640R, 500 ug

9-00004 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®640R, 500 ug

00004-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®640R 100ug

9-00004 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®488A, 500 ug

9-00005 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®488A, 500 ug

00005-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin CF®488A 100ug

9-00005 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®568, 500 ug

9-00006 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®568, 500 ug

00006-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®568 100ug

9-00006 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®594, 500 ug

9-00007 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®594, 500 ug

00007-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin CF®594 100ug

9-00007 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®633, 500 ug

9-00009 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

Alpha-Bungarotoxin, CF®633, 500 ug

00009-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®633 100ug

9-00009 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100uG

SARS-CoV-2 Indicator Cell Line for RNA Replication - GFP Reporter only

0001-PP-001 IBT Bioservices 1 cell line (can order x amount) 12000 EUR

Alpha-Bungarotoxin, 1 mg

00010-1 Biotium 1MG 193 EUR

Alpha-Bungarotoxin, 1 mg

00010-1-1 Biotium EA 193 EUR

Fluorescein-Alpha-Bungarotoxin, 500 ug

00011 Biotium 500uG 376 EUR

Fluorescein-Alpha-Bungarotoxin, 500 ug

00011-1 Biotium EA 376 EUR

Tetramethylrhodamine-Alpha-Bungarotoxin, 500 ug

00012 Biotium 500uG 394 EUR

Tetramethylrhodamine-Alpha-Bungarotoxin, 500 ug

00012-1 Biotium EA 394 EUR

Fluorescein-alpha-bungarotoxin, 10x50ug

00013 Biotium 10ST 436 EUR

Fluorescein-alpha-bungarotoxin, 10x50ug

00013-1 Biotium EA 436 EUR

Tetramethylrhodamine-A-Bungarotoxin, 10x50 ug

00014 Biotium 10ST 494 EUR

Tetramethylrhodamine-A-Bungarotoxin, 10x50 ug

00014-1 Biotium EA 494 EUR

Sulforhodamine 101-Alpha-Bungarotoxin, 500 ug

00015 Biotium 500uG 494 EUR

Sulforhodamine 101-Alpha-Bungarotoxin, 500 ug

00015-1 Biotium EA 494 EUR

Sulforhodamine 101-Alpha-Bungarotoxin, 50 ug

00016 Biotium 10ST 560 EUR

Sulforhodamine 101-Alpha-Bungarotoxin, 50 ug

00016-1 Biotium EA 560 EUR

Biotin-XX-A-Bungarotoxin, 500 ug

00017 Biotium 500uG 455 EUR

Biotin-XX-A-Bungarotoxin, 500 ug

00017-1 Biotium EA 455 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®555, 500 ug

9-00018 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100ug

Alpha-Bungarotoxin, CF®555, 500 ug

00018-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®555 100ug

9-00018 Biotium
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 500uG
 • 100ug

Acrylamide, Chemzymes Ultra Pure®

00019-100 Polysciences Europe GmbH 100g 101.52 EUR

Acrylamide, Chemzymes Ultra Pure®

00019-500 Polysciences Europe GmbH 500g 270 EUR

Biotin-cAMP, 1 mg

00020 Biotium 1MG 298 EUR

Biotin-cAMP, 1 mg

00020-1 Biotium 20ST 298 EUR

Biotin-cAMP, 50 ug

00020-1-1 Biotium EA 414 EUR

Biotin-cGMP, 1 mg

00021 Biotium 1MG 331 EUR

Biotin-cGMP, 1 mg

00021-1 Biotium 20ST 331 EUR

Biotin-cGMP, 20x50 ug

00021-1-1 Biotium EA 447 EUR

Cyanine 644-cAMP, 1 mg

00022 Biotium 1MG 496 EUR

Cyanine 644-cAMP, 1 mg

00022-1 Biotium 20ST 496 EUR

Cyanine 644-cAMP, 20x50 ug

00022-1-1 Biotium EA 647 EUR

Fluorescein Methotrexate, Triammonium Salt, 1 mg

00023 Biotium 1MG 285 EUR

Fluorescein Methotrexate, Triammonium Salt, 1 mg

00023-1 Biotium EA 285 EUR

Staurosporine

00025 Biotium 100uG 100 EUR

Staurosporine

00025-1 Biotium EA 100 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®543, 500 ug

00026 Biotium 500uG 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®543, 500 ug

00026-1 Biotium EA 527 EUR

Alpha-Bungarotoxin, CF®543, 100 ug

00026-100ug Biotium 1UG 132 EUR

Rhodamine Phalloidin 300U

00027 Biotium 300 364 EUR

Rhodamine Phalloidin 300U

00027-1 Biotium EA 364 EUR

Biotin-XX-Phalloidin

00028 Biotium 100U 466 EUR

Biotin-XX-Phalloidin

00028-1 Biotium EA 466 EUR

Fluorescein-Phalloidin

00030 Biotium 300U 364 EUR

Fluorescein-Phalloidin

00030-1 Biotium EA 364 EUR

Rhodamine 110 Phalloidin

00032 Biotium 300ST 364 EUR

Rhodamine 110 Phalloidin

00032-1 Biotium EA 364 EUR

Sulforhodamine 101 (Texas Red®) Phalloidin

00033 Biotium 300EU 364 EUR

Sulforhodamine 101 (Texas Red®) Phalloidin

00033-1 Biotium EA 364 EUR

Phalloidin, CF®405M

00034 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®405M

00034-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®405M

00034-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®405M

00034-T-1 Biotium EA 101 EUR

CF®488A-cAMP

00036 Biotium 100ug 136 EUR

CF®488A-cAMP

00036-1 Biotium EA 136 EUR

CF®640R-cAMP

00037 Biotium 100ug 136 EUR

CF®640R-cAMP

00037-1 Biotium EA 136 EUR

Phalloidin, CF555

00040 Biotium 300U 530.4 EUR

Phalloidin, CF555

00040-T Biotium 50U 159.6 EUR

Phalloidin, CF®647, 300 U

00041 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®647, 300 U

00041-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®647, 50 U

00041-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®647, 50 U

00041-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®488A, 300 U

00042 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®488A, 300 U

00042-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®488A, 50 U

00042-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®488A, 50 U

00042-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®543, 300 U

00043 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®543, 300 U

00043-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®543, 50 U

00043-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®543, 50 U

00043-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®568, 300 U

00044 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®568, 300 U

00044-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®568, 50 U

00044-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®568, 50 U

00044-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®594, 300 U

00045 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®594, 300 U

00045-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®594, 50 U

00045-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®594, 50 U

00045-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®633, 300 U

00046 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®633, 300 U

00046-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®633, 50 U

00046-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®633, 50 U

00046-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®660R, 300 U

00047 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®660R, 300 U

00047-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®660R, 50 U

00047-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®660R, 50 U

00047-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®680R, 300 U

00048 Biotium 300U 513 EUR

Phalloidin, CF®680R, 300 U

00048-1 Biotium EA 513 EUR

Phalloidin, CF®680R, 50 U

00048-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®680R, 50 U

00048-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®350, 300 U

00049 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®350, 300 U

00049-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®350, 50 U

00049-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®350, 50 U

00049-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®640R, 300 U

00050 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®640R, 300 U

00050-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®640R, 50 U

00050-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®640R, 50 U

00050-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®532, 300 U

00051 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®532, 300 U

00051-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®532, 50 U

00051-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®532, 50 U

00051-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®660C, 300 U

00052 Biotium 300U 482 EUR

Phalloidin, CF®660C, 300 U

00052-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®660C, 50 U

00052-T Biotium 50U 101 EUR

Phalloidin, CF®660C, 50 U

00052-T-1 Biotium EA 101 EUR

Phalloidin, CF®680, 300 U

00053 Biotium 300U 513 EUR

Phalloidin, CF®680, 300 U

00053-1 Biotium EA 513 EUR

Phalloidin, CF®680, 50 U

00053-T Biotium 50U 118 EUR

Phalloidin, CF®680, 50 U

00053-T-1 Biotium EA 118 EUR

Phalloidin, CF®430, 300 U

00054 Biotium 300U 491 EUR

Phalloidin, CF®430, 300 U

00054-1 Biotium EA 491 EUR

Phalloidin, CF®430, 50 U

00054-T Biotium 50U 110 EUR

Phalloidin, CF®430, 50 U

00054-T-1 Biotium EA 110 EUR

Phalloidin, CF®440, 300 U

00055 Biotium 300U 491 EUR

Phalloidin, CF®440, 300 U

00055-1 Biotium EA 491 EUR

Phalloidin, CF®440, 50 U

00055-T Biotium 50U 110 EUR

Phalloidin, CF®440, 50 U

00055-T-1 Biotium EA 110 EUR

Phalloidin, CF®583R, 300 U

00064 Biotium 1U 482 EUR

Phalloidin, CF®583R, 300 U

00064-1 Biotium EA 482 EUR

Phalloidin, CF®583R, 50 U

00064-T Biotium 1U 108 EUR

Phalloidin, CF®583R, 50 U

00064-T-1 Biotium EA 108 EUR

Cholera Toxin B, CF®405M Conjugate, 100 ug

00068 Biotium 1UG 236 EUR

Cholera Toxin B, CF®405M Conjugate, 100 ug

00068-1 Biotium EA 236 EUR

Cholera Toxin B, CF®647 Conjugate, 100 ug

00069 Biotium 1UG 236 EUR

Cholera Toxin B, CF®647 Conjugate, 100 ug

00069-1 Biotium EA 236 EUR

Sox2 Adenovirus (Human)

000691A ABM 750 μl 375 EUR

Cholera Toxin B, CF®488A Conjugate, 100 ug

00070 Biotium 100ug 256 EUR

Cholera Toxin B, CF®488A Conjugate, 100 ug

00070-1 Biotium EA 256 EUR

Cholera Toxin B, CF®568 Conjugate, 100 ug

00071 Biotium 100ug 256 EUR

Cholera Toxin B, CF®568 Conjugate, 100 ug

00071-1 Biotium EA 256 EUR

Cholera Toxin B, CF®594 Conjugate, 100 ug

00072 Biotium 100ug 256 EUR

Cholera Toxin B, CF®594 Conjugate, 100 ug

00072-1 Biotium EA 256 EUR

Cholera Toxin B, CF®640R Conjugate, 100 ug

00073 Biotium 100ug 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®640R Conjugate, 100 ug

00073-1 Biotium EA 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®532 Conjugate, 100 ug

00074 Biotium 100ug 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®532 Conjugate, 100 ug

00074-1 Biotium EA 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®543 Conjugate, 100 ug

00075 Biotium 100ug 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®543 Conjugate, 100 ug

00075-1 Biotium EA 259 EUR

Cholera Toxin Subunit B, CF620R conjugate

00076 Biotium 100ug 316.8 EUR

Cholera Toxin B, CF®633 Conjugate, 100 ug

00077 Biotium 100ug 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®633 Conjugate, 100 ug

00077-1 Biotium EA 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®660R Conjugate, 100 ug

00078 Biotium 100ug 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®660R Conjugate, 100 ug

00078-1 Biotium EA 259 EUR

Cholera Toxin B, CF®680R Conjugate, 100 ug

00079 Biotium 100ug 280 EUR

Cholera Toxin B, CF®680R Conjugate, 100 ug

00079-1 Biotium EA 280 EUR

Human Transferrin, CF®488A Conjugate, 1 mg

00081 Biotium 1mg 111 EUR

Human Transferrin, CF®488A Conjugate, 1 mg

00081-1 Biotium EA 111 EUR

Human Transferrin, CF®543 Conjugate, 1 mg

00082 Biotium 1mg 111 EUR

Human Transferrin, CF®543 Conjugate, 1 mg

00082-1 Biotium EA 111 EUR

Human Transferrin, CF®568 Conjugate, 1 mg

00083 Biotium 1mg 111 EUR

Human Transferrin, CF®568 Conjugate, 1 mg

00083-1 Biotium EA 111 EUR

EOS-C (3+)-EiP Adenovirus

000834A ABM 1.0 ml 375 EUR

EOS-S (4+)-EiP Adenovirus

000835A ABM 1.0 ml 375 EUR

Human Transferrin, CF®594 Conjugate, 1 mg

00084 Biotium 1mg 111 EUR

Human Transferrin, CF®594 Conjugate, 1 mg

00084-1 Biotium EA 111 EUR

Human Transferrin, CF®640R Conjugate, 1 mg

00085 Biotium 1mg 111 EUR

Human Transferrin, CF®640R Conjugate, 1 mg

00085-1 Biotium EA 111 EUR

Human Transferrin, CF®680R Conjugate, 1 mg

00086 Biotium 1mg 111 EUR

Human Transferrin, CF®680R Conjugate, 1 mg

00086-1 Biotium EA 111 EUR

Human Transferrin, CF®750 Conjugate, 1 mg

00087 Biotium 1mg 119 EUR

Human Transferrin, CF®750 Conjugate, 1 mg

00087-1 Biotium EA 119 EUR

Polyethylene glycol dimethacrylate (PEGDMA 200)

00096-100 Polysciences Europe GmbH 100g 139.32 EUR

ACTH (Human)

001-01 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 86.4 EUR

[D-Arg8]-ACTH (4-10) (Human)

001-03 PHOENIX PEPTIDE 500 μg 129.6 EUR

ACTH (1-24) (Human, Rat, Mouse, Porcine)

001-06 PHOENIX PEPTIDE 200 μg 36.72 EUR

Survivin / Apoptosis Inhibitor (17-34) (Human)

001-08 PHOENIX PEPTIDE 200 μg 206.28 EUR

Survivin / Apoptosis Inhibitor (84-110) (Human)

001-09 PHOENIX PEPTIDE 200 μg 280.8 EUR

Survivin 2B (80-88) (Human)

001-11 PHOENIX PEPTIDE 200 μg 189 EUR

ACTH (7-38) / Corticotropin Inhibiting Peptide (CIP) (Human)

001-12 PHOENIX PEPTIDE 200 μg 64.8 EUR

ACTH (18-39) / CLIP (Human)

001-14 PHOENIX PEPTIDE 200 μg 64.8 EUR

AdipoRon / Adiponectin Receptor Antagonist

001-16 PHOENIX PEPTIDE 1 mg 108 EUR

IDE Inhibitor, 6bK

001-17 PHOENIX PEPTIDE 500 μg 336.96 EUR

GLP-1 Enhancer, N55

001-18 PHOENIX PEPTIDE 100 μg 405 EUR

ACTH (22-39) / β-Cell Tropin

001-20 PHOENIX PEPTIDE 500 μg 81 EUR

ACTH (Rat, Mouse)

001-21 PHOENIX PEPTIDE 200 μg 114.48 EUR

Adiponectin Receptor Type 2 (Adipo R2) (374-386) (Human, Equine)

001-23 PHOENIX PEPTIDE 200 μg 140.4 EUR

 

Mikroorganizmy wytwarzają enzymy, takie jak oksygenazy, hydrolazy i cytochrom P450, które umożliwiają degradację BaP. Jednak mikrobiologiczna degradacja BaP jest ograniczona ze względu na kilka czynników związanych z jego biodostępnością i właściwościami gleby. Technologie takie jak bioaugmentacja i biostymulacja przyczyniły się do zwiększenia szybkości degradacji BaP. Poza tym zaawansowane technologie, takie jak omika i nanotechnologia, otworzyły nowe drzwi dla lepszej przyszłości mikrobiologicznej degradacji BaP i powiązanych związków.

Related Posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *